Machine Hot-dog Avec 2 Brochettes Chauffantes Chauffe-saucisses la Restaurant

eBay