RICOH PPC Staple Type K agrafes pour photocopieur

eBay