Ensemble de microphones Sennheiser MKE 40 et Sennheiser K3U

eBay