PLAYMOBIL 1 enseigne pancarte POSTE TELEPHONIE

eBay