2/3" Panasonic P2 SPX800 + VF20WP + mic Beyerdynamic - broadcast DVCPRO 50

eBay