Fromage Pecorino Sardo Vieilli Aop Demi en Forme 1,50 KG

eBay